Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 
 
     สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างเมื่อกันยายน 2552 ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด จึงเปลี่ยนเป็น "ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง" อยู่ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
     
     
     
   
   
 
  
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(ครั้งที่2)...   
ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 17 รายการ
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  อ่านต่อ>>
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ...   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ
  อ่านต่อ>>
 

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร (ภาษาไทย)...   
คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  อ่านต่อ>>
 

คู่มือประชาชน...   
การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
  อ่านต่อ>>
 

คู่มือประชาชน...   
การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
  อ่านต่อ>>
 

   
   
   
   
  
การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ... 
การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน... 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ... 
การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม... 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม... 
การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์... 5 ธันวาคม 2558
เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน... 
บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน... 
พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อ... 
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด... 7 กันยายน 2558
   
   
 
   
 
   
   
   
 
 
 
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 3
     
     
     
 
คุณคือผู้เข้าชมคนที่
 
 
 
  หน้าแรก   สถานที่ตั้ง   ติดต่อเรา  
   
  © Rayong Immigration Copyright All Reserved 2009-2015